TIN HOT

TRONG GIA ĐÌNH, CÓ PHẢI KIẾM TIỀN LÀ VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT???

Tháng Tư 6th, 2016 | by Phước
TRONG GIA ĐÌNH, CÓ PHẢI KIẾM TIỀN LÀ VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT???
Con Cháu
0

Trong gia đình, việc lớn thứ nhất là phải dạy bảo tốt con cái, nên có câu “chí yếu mạc nhược giáo tử”. Chúng ta cùng nhau suy xét, giả như chồng vợ địa vị xã hội đều rất tốt, cũng rất có tiền của, thế nhưng trẻ nhỏ mỗi ngày ở bên ngoài chơi bời lêu lỏng, nửa đời sau của họ có tốt hay không? Không thể nào.

Không chỉ là gia đình phải dạy tốt con cái, đế vương của mấy ngàn năm trước cũng nhận biết được là phải dạy tốt đời sau là việc rất quan trọng, cho nên khi họ đăng cơ thì việc làm thứ nhất, việc làm quan trọng nhất là lập thái tử. Họ cũng hy vọng triều đại của họ có thể thạnh trị dài lâu, mà thái tử chánh thì xã hội mới có thể chánh, cho nên họ đều là tìm thầy giáo tốt nhất của cả nước để dạy bảo con cái của họ.

No 1

Việc Giáo Dục Con Cái Là Phải Đặt Lên Hàng Đầu

Ngay khi chồng vợ có được sự hiểu biết giống nhau như vậy, thì sẽ phối hợp rất tốt, cho nên ngay trong quan hệ ngũ luân, chồng vợ gọi là “phu phụ hữu biệt”. “Phu phụ” này là đạo, “hữu biệt” là đức. “Biệt” ở chỗ nào? Biệt ở trách nhiệm khác nhau. Vào thời xưa, nam là ở ngoài, nữ thì ở trong, bởi vì gia đình có hai việc quan trọng. Việc thứ nhất là đời sống vật chất, việc thứ hai là đời sống tinh thần, cho nên nam ở bên ngoài giải quyết tốt vấn đề đời sống, vấn đề kinh tế, nữ thì ở trong nhà lo đời sống tinh thần, phải giáo dục tốt con cái.

Hiện tại rất nhiều vợ chồng đều cùng nhau ra ngoài đi làm, giáo dục con cái để cho ai? Người trông coi trẻ, thầy cô giáo, người giúp việc, rất nhiều, cho nên hiện tại có một danh từ mới gọi là “đại lý phụ mẫu”. Như vừa rồi mới nói, rất nhiều người sau khi hết giờ đều đưa trẻ đến gởi nơi nhà giữ trẻ, hay là mời đại lý cha mẹ gì đó, hoặc là gởi đến nơi nuôi dưỡng cũng rất nhiều, còn có nhờ người nuôi dạy giùm. Còn có một số đại lý cha mẹ, cũng có rất nhiều gia đình đến mời thỉnh nơi họ. Ngoài ra còn có truyền hình, hiện tại còn có cả vi tính.

Các anh chị nghĩ xem! Ngay khi chúng ta kiếm được rất nhiều tiền, những số tiền này có phải bạn luôn có thể giữ được bên mình hay không? Chúng ta cần hiểu rõ, có năm nhà muốn có tiền tài của bạn. Thủy tai muốn tiền của bạn; hỏa tai muốn tiền của bạn; tham quan ô lại muốn tiền của bạn, ăn trộm, cướp giựt muốn tiền của bạn. Bốn điều này vẫn không đủ sức mạnh, cái sau cùng là lợi hại nhất, gọi là con cháu chẳng ra gì, ta kiếm được rất khổ cực, chúng hoang phí rất thoải mái.

Giả như bạn ở đó kiếm tiền, thì ở bên kia đang tổn tiền, vậy thì không thể giữ được. Vì vậy ngay khi chúng ta đang dùng đại lý cha mẹ dạy trẻ nhỏ, đến sau cùng trẻ nhỏ không hiểu việc, bạn có thể cả đời đều phải lo lắng, có thể sẽ bị chứng trầm kha, việc này đều sẽ rất nguy hiểm. Cho nên việc giáo dục con cái là phải giáo dục cho thật tốt, bạn đem giáo dục con cái đặt lên hàng đầu và đặt ở vị trí quan trọng nhất, đứa bé như vậy sẽ phát triển rất tốt.

Theo lời giảng của Tiến Sĩ Thái Lễ Húc

Comments are closed.