TIN HOT

Con Cháu

Một người muốn có tâm nhân từ thì phải bắt đầu từ chữ “Hiếu”
0

Một người muốn có tâm nhân từ thì phải bắt đầu từ chữ “Hiếu”

Tháng Ba 1st, 2016 | by Phước
Chúng ta đã hiểu rõ được người có tâm nhân từ, mỗi niệm có tâm nhân từ, người người đều có nhân từ thì xã hội liền có thể hướng đến một thế giới đại đồng. Chúng...