TIN HOT

Video

THAM, SÂN, SI CỦA CON NGƯỜI DẪN ĐẾN TAI NẠN CỦA ĐỊA CẦU
0

THAM, SÂN, SI CỦA CON NGƯỜI DẪN ĐẾN TAI NẠN CỦA ĐỊA CẦU

Tháng Ba 18th, 2016 | by Phước
Nước là từ lòng tham biến hiện ra, lòng tham con người ngày càng lớn thì nước sẽ càng nhiều. Lửa từ sân hận, địa chấn từ bất bình của lòng người. Chúng ta nói những lời...