TIN HOT

Cha Mẹ

Ảnh hưởng máy tính và truyền hình đối với con trẻ
0

Ảnh hưởng máy tính và truyền hình đối với con trẻ

Tháng Ba 7th, 2016 | by Phước
Vi tính và truyền hình thì càng không cần phải nói, cái học được đều là: tham, sân, si, mạn. ‘‘Tham – con bạn cảm thấy mong muốn điều gì đó mà không thực hiện được?...