TIN HOT

Bài viết

Giá trị đạo đức và sự biểu hiện của nó trong đời sống xã hội
0

Giá trị đạo đức và sự biểu hiện của nó trong đời sống xã hội

Tháng Hai 11th, 2015 | by truong
Khi phê phán Đuyrinh muốn đưa ra một học thuyết đạo đức vĩnh cửu, bất biến, đúng với mọi thời đại lịch sử và mọi dân tộc, Ph.Ăngghen đã khẳng định: “Xét cho đến...
Khái niệm đạo đức và một số phạm trù cơ bản
0

Khái niệm đạo đức và một số phạm trù cơ bản

Tháng Hai 10th, 2015 | by truong
Đạo đức là một hiện tượng xã hội phản ánh các mối quan hệ hiện thực bắt nguồn từ bản thân cuộc sống của con người. Trong đời sống xã hội, đòi hỏi tất yếu mỗi...