TIN HOT

Tinh Hoa Văn Hóa

Đức Phật dạy đệ tử không được lãng phí
0

Đức Phật dạy đệ tử không được lãng phí

Tháng Sáu 21st, 2021 | by truong
Lần kết tập kinh điển thứ nhất, khi tôn giả A Nan thay mặt 500 vị tỉ kheo tiếp nhận 500 bộ y do những cung nữ của vua Ưu Điền thành tâm cúng dường. Vua Ưu Điền sau nghe sự việc...