TIN HOT

Bài viết

Khổng Tử luận bàn về cách đối xử với mọi người
0

Khổng Tử luận bàn về cách đối xử với mọi người

Tháng Hai 11th, 2015 | by truong
Khổng tử đã chỉ ra lòng “Nhân” là một loại lý tưởng chính trị của xã hội, và cũng là một loại nguyên tắc về đạo đức luân lý.  Nội dung của “Nhân” nhấn mạnh đến...