TIN HOT

Bài viết

Khổng Tử luận bàn về cách đối xử với mọi người
0

Khổng Tử luận bàn về cách đối xử với mọi người

Tháng Hai 11th, 2015 | by truong
Khổng tử đã chỉ ra lòng “Nhân” là một loại lý tưởng chính trị của xã hội, và cũng là một loại nguyên tắc về đạo đức luân lý.  Nội dung của “Nhân” nhấn mạnh đến...
Giá trị đạo đức và sự biểu hiện của nó trong đời sống xã hội
0

Giá trị đạo đức và sự biểu hiện của nó trong đời sống xã hội

Tháng Hai 11th, 2015 | by truong
Khi phê phán Đuyrinh muốn đưa ra một học thuyết đạo đức vĩnh cửu, bất biến, đúng với mọi thời đại lịch sử và mọi dân tộc, Ph.Ăngghen đã khẳng định: “Xét cho đến...
Khái niệm đạo đức và một số phạm trù cơ bản
0

Khái niệm đạo đức và một số phạm trù cơ bản

Tháng Hai 10th, 2015 | by truong
Đạo đức là một hiện tượng xã hội phản ánh các mối quan hệ hiện thực bắt nguồn từ bản thân cuộc sống của con người. Trong đời sống xã hội, đòi hỏi tất yếu mỗi...
Định nghĩa Đạo Đức – Đạo Đức là gì?
0

Định nghĩa Đạo Đức – Đạo Đức là gì?

Tháng Hai 10th, 2015 | by truong
Đạo đức là một hiện tượng xã hội phản ánh các mối quan hệ hiện thực bắt nguồn từ bản thân cuộc sống của con người. Đạo đức là tập hợp những quan điểm của một xã...
Đạo đức là gì và quan trọng thế nào đến sự nghiệp của bạn?
0

Đạo đức là gì và quan trọng thế nào đến sự nghiệp của bạn?

Tháng Hai 10th, 2015 | by truong
Chào các bạn, Giả sử bạn là giám đốc nhân viên của một công ty đang đi tuyển thêm nhân viên cho công ty, thì trong các đặc điểm sau đây của một người, điều gì quan trọng nhất...