TIN HOT

Nhân Quả

Câu Chuyện Nhân Quả Kiếp Trước Của Một Cô Ni Cô
0

Câu Chuyện Nhân Quả Kiếp Trước Của Một Cô Ni Cô

Tháng Tư 26th, 2016 | by Phước
Theo ghi chép trong cuốn “Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh”, khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có một vị ni cô đã tu thành quả vị La Hán. Một lần, vị ni cô ngồi cùng các ni...