TIN HOT

Đức Phật dạy đệ tử không được lãng phí

Tháng Sáu 21st, 2021 | by truong
Đức Phật dạy đệ tử không được lãng phí
Tinh Hoa Văn Hóa
0
Sứ giả Như Lai - Sứ giả Hoằng pháp với truyền thống & tinh thần hộ quốc an  dân

Lần kết tập kinh điển thứ nhất, khi tôn giả A Nan thay mặt 500 vị tỉ kheo tiếp nhận 500 bộ y do những cung nữ của vua Ưu Điền thành tâm cúng dường. Vua Ưu Điền sau nghe sự việc này cảm thấy lạ, thế nhưng vẫn nói đùa: “Nhận nhiều y như thế tôn giả A Nan không phải thành một người buôn áo quần sao.”

Thấy hiếu kì, nhà vua bèn đến gặp tôn giả A Nan, đồng thời thị sát xem 500 bộ y chạy đi đâu. Sau đây là cuộc đối thoại giữa vua và tôn giả A Nan.

Tôn giả  A Nan nói: “Tâu Đại Vương, 500 bộ y đã chuyển  đến cho 500 vị tì kheo có y bị rách.”

Vua: “Vậy thì, thưa Tôn giả A Nan, còn 500 bộ y rách kia làm thế nào?”

Tôn giả  A Nan: Tâu Đại vương, dùng để làm ra trải giường.”

Vua: Vậy thì, thưa Tôn giả A Nan, còn những ra trải giường cũ thì làm thế nào?”

Tôn giả  A Nan: “Tâu Đại vương, dùng để làm gối.”

Vua: “Vậy thì, thưa Tôn giả A Nan, những chiếc gối cũ kia làm thế nào?”

Tôn giả  A Nan: “Tâu Đại vương, dùng để làm đệm ngồi.”

Vua: Vậy thì, thưa Tôn giả A Nan, còn những đệm ngồi cũ  thì làm thế nào?”

Tôn giả  A Nan: Tâu Đại vương, dùng để làm khăn lau chân.”

Vua: “Vậy thì, thưa Tôn giả A Nan, còn những khăn lau chân cũ  thì làm thế nào?”

Tôn giả  A Nan: Tâu Đại vương, dùng để làm khăn lau nhà.”

Vua: “Vậy thì, thưa Tôn giả A Nan, còn những khăn lau nhà  cũ thì làm thế nào?”

Tôn giả  A Nan: Tâu Đại vương, những chiếc khăn lau nhà sau khi đã hư mục thì dùng để trộn với đất bùn làm nền nhà.”

Vua Ưu  Điền sau khi nhận thấy các tỉ kheo không lãng phí  đồ vật, nhà vua không những lấy làm kính phục mà  còn phát tâm cúng thêm 500 bộ y nữa cho tôn giả  A Nan và tăng chúng.

Hãy quý trọng những thứ xung quanh ta, còn tận dụng được thì đừng nên hoang phí mà vứt bỏ. Biết đâu thứ mà bạn không dùng nữa lại hữu dụng cho rất nhiều người!!!

Huệ Minh ST

Comments are closed.