TIN HOT

Ảnh hưởng máy tính và truyền hình đối với con trẻ

Tháng Ba 7th, 2016 | by Phước
Ảnh hưởng máy tính và truyền hình đối với con trẻ
Cha Mẹ
0

Vi tính và truyền hình thì càng không cần phải nói, cái học được đều là: tham, sân, si, mạn.

‘‘Tham – con bạn cảm thấy mong muốn điều gì đó mà không thực hiện được?

Sân – con bạn nóng giận với ai hay với chính bản thân nó?

Si – con của các bạn chưa có đủ hiểu biết, có khi bảo thủ theo cách của mình để rồi gặp thất bại?

Mạn – lúc con trẻ đạt được vinh quang dù là nhỏ, chúng sẽ có tâm lý thể hiện vị trí của mình, điều đó khiến bạn bè và mọi người xung quanh đều tránh xa và bản thân nó sẽ bị cô lập?”

tre_nhat1

Chúng ta xem thấy được rất nhiều trẻ nhỏ có lời nói đều là ngạo mạn vô lối, lời nói đều là rất thô tục, việc này có khi không phải được học từ cha mẹ, đều là học với truyền hình và vi tính. Truyền hình và vi tính là một loại hiệu quả thôi miên, bạn có phát hiện thấy người xem truyền hình dường như hoàn toàn cách biệt với thế gian hay không? Người bên cạnh có gọi thế nào cũng không ích gì, vì sao vậy?

Bởi vì sóng từ và sóng âm của truyền hình sẽ làm cho não của bạn giống như đã hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài vậy, cho nên truyền hình xem càng nhiều thì sẽ càng không biết suy nghĩ. Bạn xem, tại vì sao rất nhiều thương phẩm rất quý đều ưa thích quảng cáo trên truyền hình, đều là hô hào giá cả rất hấp dẫn?

Bởi vì khi người xem truyền hình thì không có lý trí, xem thấy SK II khi xoa lên lập tức liền sẽ bóng đẹp, nhìn vào sẽ mê người, liền lập tức đi mua. Cho nên truyền hình đối với đại não của trẻ nhỏ có ảnh hưởng sâu xa, đây đều là đã có chứng minh của khoa học.

Theo lời giảng dạy Tiến Sĩ Thái Lễ Húc

Comments are closed.