TIN HOT

Ảnh hưởng của người mẹ trong quá trình mang thai

Tháng Hai 24th, 2016 | by Phước
Ảnh hưởng của người mẹ trong quá trình mang thai
Cha Mẹ
0

    Y học hiện đại phát triển hơn ngày xưa rất nhiều, việc sinh nở cũng an toàn, yên tâm hơn ngày xưa. Vào thời xưa, đặc biệt là ở nông thôn, những khu vực lạc hậu kém phát triển, sinh nở thật sự là việc liên quan đến mạng sống con người, cho nên điều này đã được quan tâm đặc biệt, nhắc nhở chúng ta thế nào để đảm bảo bình yên cho mẹ con.

    Người Á đông thì thường nói phú quý bần tiện, bất kể thân phận thế nào, không luận địa vị ra sao, việc sinh nở là không thể tránh khỏi được. Hơn nữa, đau đớn trong sinh nở là hoàn toàn bình đẳng, người giàu có thì chăm sóc có phần đầy đủ hơn, người nghèo khó thì chăm sóc kém hơn, nói cho cùng, cái khổ này không thể nào tránh được. Thế nên khi chúng ta hiểu được lý lẽ này, thì tốt nhất là việc chăm sóc tinh thần của người mẹ là quan trọng hơn hết! Người làm mẹ, người mẹ cần phải tâm bình khí hòa, mỗi việc làm đều ảnh hưởng đến thai nhi. Điều này, nếu nói theo lý luận khoa học hiện đại, thì mọi người càng dễ hiểu hơn. Đây thuộc về hiện tượng của động sóng. Không những con người có thể phóng quang, vạn vật đều phóng quang. Nói theo vật lý học hiện đại thì càng dễ lý giải hơn. Ánh sáng là gì? Ánh sáng là hiện tượng hoạt động của sóng động, chỉ cần có động thì có sóng. Nhà khoa học hiện tại gọi là sóng, trong nhà Phật gọi là ánh sáng, ánh sáng chính là sóng. Thế nên bao gồm tất cả vật chất, hiện nay đều biết vật chất đã hình thành như thế nào. Phân tích đến tận cùng, thì là nguyên tử, proton, notron, từ những hạt cơ bản như thế này. Trạng thái của nó như thế nào? Là động.

    Dưới kính hiển vi có độ phân giải cao thì có thể nhìn thấy được tướng trạng của hạt này. Vậy thì vật chất cơ bản đã cấu thành như thế nào? Luôn mang nguồn điện, luôn trạng thái hoạt động, không phải đứng yên bất động. Đây là nói về vật chất cơ bản. Hết thảy tất cả hiện tượng vật chất, bao gồm tổ chức tế bào trong con người chúng ta, đều là hiện tượng như thế. Động thì sinh ra sóng. Phạm vi năng lượng của sóng rộng đến mức nào? Lý thuyết và thực tế đều chứng minh, năng lượng của sóng lan rộng khắp vũ trụ.

    Khoa học cho biết rằng người có những ý nghĩ tích cực thì sóng phát ra ổn định nhẹ nhàng, sau khi bạn tiếp xúc thì có cảm giác dịu dàng thoải mái. Còn người có suy nghĩ tiêu cực thì cái sóng động này rất mãnh liệt, khi tiếp xúc với sóng này sẽ thấy khó chịu cả người. Bây giờ có người gọi hiện tượng như thế là từ trường, cũng được, gọi là từ trường cũng đúng. Người luyện khí công nói về khí, cũng cùng một trạng thái như thế mà thôi. Bạn gọi là khí cũng được hay cũng có thể gọi là ánh sáng, gọi là sóng động, gọi là từ trường, cũng cùng một trạng thái thôi.

    Cho nên những suy nghĩ, hành động của người mẹ đều có ảnh hưởng đến thai nhi. Hôm nay chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật về sóng, thì biết được tất cả những suy nghĩ đều ảnh hưởng đến thai nhi rất nhiều rất lớn. Cho nên trong thời gian người mẹ mang thai, suy nghĩ phải nên tích cực, tốt đẹp thì thai nhi sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Người nào cũng mong muốn con cái tốt, là con thảo cháu hiền. Làm thế nào dạy chúng? Ngay trong lúc mang thai, chính bản thân chúng ta phải thực hành tận hiếu, thì sóng hiếu đó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, như vậy mới thật sự gieo cho thai nhi hạt giống tốt sau này. Điều này không phải không có đạo lý, làm vậy không có gì mê tín cả.

    Y học hiện đại phát triển hơn ngày xưa rất nhiều, việc sinh nở cũng an toàn, yên tâm hơn ngày xưa. Vào thời xưa, đặc biệt là ở nông thôn, những khu vực lạc hậu kém phát triển, sinh nở thật sự là việc liên quan đến mạng sống con người, cho nên điều này đã được quan tâm đặc biệt, nhắc nhở chúng ta thế nào để đảm bảo bình yên cho mẹ con.

    Người Á đông thì thường nói phú quý bần tiện, bất kể thân phận thế nào, không luận địa vị ra sao, việc sinh nở là không thể tránh khỏi được. Hơn nữa, đau đớn trong sinh nở là hoàn toàn bình đẳng, người giàu có thì chăm sóc có phần đầy đủ hơn, người nghèo khó thì chăm sóc kém hơn, nói cho cùng, cái khổ này không thể nào tránh được. Thế nên khi chúng ta hiểu được lý lẽ này, thì tốt nhất là việc chăm sóc tinh thần của người mẹ là quan trọng hơn hết! Người làm mẹ, người mẹ cần phải tâm bình khí hòa, mỗi việc làm đều ảnh hưởng đến thai nhi. Điều này, nếu nói theo lý luận khoa học hiện đại, thì mọi người càng dễ hiểu hơn. Đây thuộc về hiện tượng của động sóng. Không những con người có thể phóng quang, vạn vật đều phóng quang. Nói theo vật lý học hiện đại thì càng dễ lý giải hơn. Ánh sáng là gì? Ánh sáng là hiện tượng hoạt động của sóng động, chỉ cần có động thì có sóng. Nhà khoa học hiện tại gọi là sóng, trong nhà Phật gọi là ánh sáng, ánh sáng chính là sóng. Thế nên bao gồm tất cả vật chất, hiện nay đều biết vật chất đã hình thành như thế nào. Phân tích đến tận cùng, thì là nguyên tử, proton, notron, từ những hạt cơ bản như thế này. Trạng thái của nó như thế nào? Là động.

    Dưới kính hiển vi có độ phân giải cao thì có thể nhìn thấy được tướng trạng của hạt này. Vậy thì vật chất cơ bản đã cấu thành như thế nào? Luôn mang nguồn điện, luôn trạng thái hoạt động, không phải đứng yên bất động. Đây là nói về vật chất cơ bản. Hết thảy tất cả hiện tượng vật chất, bao gồm tổ chức tế bào trong con người chúng ta, đều là hiện tượng như thế. Động thì sinh ra sóng. Phạm vi năng lượng của sóng rộng đến mức nào? Lý thuyết và thực tế đều chứng minh, năng lượng của sóng lan rộng khắp vũ trụ.

    Khoa học cho biết rằng người có những ý nghĩ tích cực thì sóng phát ra ổn định nhẹ nhàng, sau khi bạn tiếp xúc thì có cảm giác dịu dàng thoải mái. Còn người có suy nghĩ tiêu cực thì cái sóng động này rất mãnh liệt, khi tiếp xúc với sóng này sẽ thấy khó chịu cả người. Bây giờ có người gọi hiện tượng như thế là từ trường, cũng được, gọi là từ trường cũng đúng. Người luyện khí công nói về khí, cũng cùng một trạng thái như thế mà thôi. Bạn gọi là khí cũng được hay cũng có thể gọi là ánh sáng, gọi là sóng động, gọi là từ trường, cũng cùng một trạng thái thôi.

    Cho nên những suy nghĩ, hành động của người mẹ đều có ảnh hưởng đến thai nhi. Hôm nay chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật về sóng, thì biết được tất cả những suy nghĩ đều ảnh hưởng đến thai nhi rất nhiều rất lớn. Cho nên trong thời gian người mẹ mang thai, suy nghĩ phải nên tích cực, tốt đẹp thì thai nhi sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Người nào cũng mong muốn con cái tốt, là con thảo cháu hiền. Làm thế nào dạy chúng? Ngay trong lúc mang thai, chính bản thân chúng ta phải thực hành tận hiếu, thì sóng hiếu đó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, như vậy mới thật sự gieo cho thai nhi hạt giống tốt sau này. Điều này không phải không có đạo lý, làm vậy không có gì mê tín cả.

Theo phương pháp dạy con của người Á Đông

Comments are closed.