TIN HOT

Khác

PHÁP HỘI TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM !
0

PHÁP HỘI TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM !

March 8th, 2016 | by Trí
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. Chúng con kính báo chư vị đồng tu tùy duyên đến tham dự pháp hội cộng tu niệm Phật (ngày thứ 7) và Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm (chủ nhật) ngày mùng 4 và mùng 5...